Cookie Beleid

Leovanklink.nl

P/a.  Houtmanstraat 27
2161 TN  Lisse

1. Statistieken/Analyse - Cookies waarmee ik het gebruik van leovanklink.nl kan                    meten

·         2.1 het bijhouden van het aantal bezoekers op  leovanklink.nl  en mijn webpagina’s

·         2.2 het beoordelen welke delen van mijn site aanpassing behoeven

 

·         2.3 het optimaliseren van de website

Leo van Klink  |  info?leovanklink.nl
Welkom U bent bezoeker no
0008191